Хол явах гэвэл
Ойроос эхэл
Ихийг хийх гэвэл
Багаас эхэл

Хүн хэдий сайн ч
Хэлэхээс нааш санахгүй
Цаас хэдий нимгэн ч
Хатгахаас нааш цоорохгүй

Зөв явбал
Зөөлөн зөөлөн замбуулан.

Хар гэртээ хаан
Бор гэртээ богд